• บล็อคบอร์ด 15 มม
  • บล็อคบอร์ด 15 มม
  • บล็อคบอร์ด 15 มม

บล็อคบอร์ด 15 มม

รายละเอียด

เหมาะสำหรับทำโครงเฟอร์นิเจอร์ให้ความแข็งแรง และมีความคล่องตัวเคลื่อนย้ายง่าย หรือหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ