• ไม้เชอรี่ (Cherry)

ไม้เชอรี่ (Cherry)

รายละเอียด

เป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้ออกสีน้ำตาลเหลืองหรือออกไปทางน้ำตาลแดง 

มีลักษณะคล้ายไม้มะค่า และไม้สัก ทำให้สามารถใช้แทนกันได้ เนื้อไม้มีลักษณะเรียบเท่ากันตลอด ทำให้ทำงานง่ายและสวยงาม เหมาะกับการนำไปใช้ในงานตกแต่ง นิยมนำมาปูพื้น และทำเฟอร์นิเจอร์