• ไม้มะค่า (Makha)

ไม้มะค่า (Makha)

รายละเอียด

ไม้มะค่า

ลักษณะไม้มีสีน้ำตาลเข้มอมส้ม ไม้มะค่าก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมมาก ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือ เนื้อไม้มีความแข็งแรงมาก สีไม้และเส้นลวดลายไม้ชัดเจนสวยงามนิยมใช้กันมาก 

ซึ่งนำมาใช้เป็น พื้นไม้ หรือ พื้นบันได หรือส่วนโครงสร้างในบ้านที่ต้องการโชว์ให้เห็นผิวไม้ที่มีความสวยงาม ทำให้ปัจจุบันไม้มะค่าหายากและมีราคาแพง 

-----------------------------------------------------------------------------

Makha is a golden brown timber with beautiful grain and texture. It is repellent to moth and termite. Makha wood is normally used for flooring, stairs, railings, and other home components to show the beauty of wood grain.